Αρχή Εταιρία

Εταιρία

 
Η εταιρία VIACON δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των μεταλλικών στεγάστρων και ειδικών κατασκευών για περισσότερα από 10 χρόνια.

Σ’ αυτή μας την  διαδρομή αποκτήσαμε σημαντική  εμπειρία, και διαμορφώσαμε υψηλό αισθητικό κριτήριο,  ενώ  αξιοποιήσαμε  στο μέγιστο βαθμό τις  δυνατότητες των υλικών.

 

Οι πελάτες, μας εμπιστεύονται γιατί συνδυάζουμε υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικό κόστος. Καλύπτουμε όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει ένα ευρύ πεδίο κατασκευαστικής δραστηριότητας και έχουμε σημαντικά έργα στο ενεργητικό μας.

Συνεργαζόμαστε με γνωστά μελετητικά αρχιτεκτονικά γραφεία και υλοποιούμε ιδιαίτερα σύνθετες κατασκευές δίνοντας έμφαση στην λεπτομέρεια.

Η εταιρία VIACON προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών και προιόντων που καλύπτουν στο 100% το φάσμα των αρχιτεκτονικών και βιομηχανικών εφαρμογών πολυκαρμπονικού: κουπόλες, αίθρια, πέργολες, ηλιακές οροφές, στέγαστρα, υαλοπετάσματα, σκιάδια, εσωτερικά χωρίσματα, κάγκελα, θερμοκήπια, αντικλεπτικές αντιβανδαλιστικές κατασκευές, φωτισμός.